С

    PSС飬--qdread

    PSС飬qdread

    ɡΤ

    ΤЦ

    ЩΤ

    ΤЦ飬γ

    

    ΤЩ飬м

    ЦЦΡ

    ΤУУ

    Ц

    βΤе

    Щ

    ΤЩЩκΤ

    α

    Τ

    Цо磬Τвλ佫

    ЦΤ

    ΤЦЦ

    Τδ

    ΤЩ·

    

    Τ

    Ц

    Τ

    δС

    Щ

    Ц壬Σ

    Τе

    Τ

    飬СЩ

    

    Σ

    ε

    УСССΣЩ

    Се仯

    2

    飺0/20

    14/10000

    2/

    15/30

    è14/30

    315/30

    315/30

    0/30

    0/30

    0/30

    0/30

    0/30

    0/30

    --0/

    --鰡

    

    λα

    1/20

    15/10000

    0/60

    м~c/qdreadμнqdread~c/--qdreadμнqdread

    m.